top of page
Skærmbillede 2021-05-02 kl. 10.29.27.png

Meriam Al-Erhayem

I mit arbejde tager jeg udgangspunkt i min grunduddannelse inden for gestalt- og kropsterapi, og derudover primært tre teorier og praksisser, der i fællesskab danner en psykoterapeutisk helhed: 

  • Tilknytningsteorien, der beskæftiger sig med vores tidlige barndom. De mønstre eller skemaer, som vi mødes af, bliver dem, vi selv bruger i vores nære voksenrelationer og har betydning for, om vi generelt føler os trygge eller utrygge, når vi kommer følelsesmæssigt tæt på et andet menneske.

  • SE choktraume terapi, der med en nænsomhed fokuserer på kroppens låsninger og lagringer af traumer, chok og kriser, som kan være opstået som følge af voldsomme hændelser i voksenlivet, såvel som i vores tidlige år. I de tidlige år lærte vi over længere tid at lukke af for bestemte følelser, som vores forældre eller andre primære voksne forbød os at mærke, fordi de selv havde vanskeligt ved at håndtere dem.

  • Neuroaffektiv psykoterapi, hvor man ser på de neurologiske processer, og hvordan hjernens ”plasticitet”, eller evne til forandring, aktivt kan bruges til at hele og udvikle mennesket i en mere positiv retning; over tid skabes nye hjerneforbindelser og dermed anderledes tankemønstre og kropslige reaktioner.

 

Det vil med andre ord sige, at jeg arbejder med det, der er her og nu, samtidig med at jeg går ned i de dybere lag, for det er nede i disse kropslige, følelsesmæssige og tankemæssige lag, at den varige forandring kan finde sted.

Uddannelser

Mit CV bliver løbende opdateret, da jeg kontinuerligt vil sikre høj faglighed, og derfor fortsætter med at uddanne og dygtiggøre mig.

2019-2020

2016-2020

2017

2015-2020 

April 2015

2013-2014

2011-2012

2011-2012

2008-2011

2005-2006

1997-2001

1989-1992

1985-1989

Internal Family Systems (IFS), v. John Hjarsø Mortensen

Mindfulness i Terapien , v. Niels Thorning – gruppesupervision

Dødsbevidsthed, v. cand. psyk. Jeppe Nilou og Karen Nielsen

Core Skills Advanced Træning i Emotionsfokuseret Parterapi, v. cand. psyk. Jette Simon.

Externship i Emotionsfokuseret Parterapi, v. cand. psyk. Jette Simon.

Neuroaffektiv Psykoterapi, v. psykoterapeut Marianne Bentzen og cand. psyk. Susan Hart

Imago Parterapi, v. cand. psyk. Jette Simon.

Psykosomatik, v. aut. cand. psyk. Ulla Rung Weeke.

SE ChokTraume Terapi, SE practitioner.

Kropsterapeutisk Efteruddannelse, Akademiet for Psykoterapi.

Psykoterapeut-Uddannelse, Akademiet for Psykoterapi.

Pædagogik, Københavns Universitet.

Socialpædagog, Skovtofte Socialpædagogisk Seminarium.

2020 - fortløbende

2016 - fortløbende

2013 - 2016

2011 - 2014

2006 -2013

2003 - 2011

2004-2007

2011 - fortløbende

2011 - fortløbende

2002 - 2009

2000 - 2004

1999 - fortløbende

1997 - 2003

1995 - 2008

1993 - 1997

1989 - 1992

Founder & leder af Acedemy CPH

Underviser, København Gestalt Institut

Ekstern Censor, EFT- Instituttet

Etnisk Konsulent, LOKK

Privatpraktiserende psykoterapeut

Terapi og supervisionsgrupper

Underviser, HK

Redaktionsmedlem, Vera, Tidsskrift for Pædagoger

Supervisor, personalegrupper i interesseorganisationer og kommuner i faglige og personlige problemstillinger

Familiekonsulent, Familieplejen Frederiksborg Amt

Underviser for professionelle i arbejdet med familier med anden etnisk baggrund end dansk. Arbejde med anbringelse af børn med anden etnisk baggrund end dansk. Forskningsprojekt med Marianne Skytte om anbringelser af børn med anden etnisk baggrund end dansk i plejefamilier.

Socialpædagog, Krisecentret Garvergården

Pædagog, Sølagers åbne-­ og lukkede, sikrede afdelinger

Arbejde

Mit CV bliver løbende opdateret.

bottom of page